Winterkvist

Winterkvist Hemsida

bygger på formulär. Kan du fylla i ett formulär på nätet så kan du hantera, sköta och administrera Winterkvist Hemsida. Du kan skriva din text i valfritt ordbehandlingsprogram och sedan klippa ut och klistra in. Du laddar upp bilder, förhandsgranskar och sköter hela systemet med din webbläsare. Det ska vara enkelt. Winterkvist Hemsida bygger på moduler. Du köper de funktioner och de moduler du vill ha och du kan snabbt och enkelt bygga ut din hemsida i framtiden med nya moduler.
 


Winterkvist Intranät

är precis det namnet säger - en lösning för ditt interna informationsnät. Du fyller i formulär, kan klippa och klistra in information, ladda upp bilder och videosekvenser och alltid se det färdiga resultatet med förhandsgranska.

Winterkvist Netkontor

är lösningen för det lilla och medelstora företaget för att dela och synkronisera information. Du har ditt Nätkontor alltid tillgängligt, ute på nätet, dygnet runt. I tjänsten ingår delade kalendrar, delade adressböcker och delade dokument. Det går också snabbt och enkelt att koppla ett projektstyrningsprogram till tjänsten om du har behov av det. All information säkerhetskopiras och skyddas i den grad som du väljer.