Winterkvist

images/1/images/1/genre/hyrenwebbis.jpg images/1/images/1/2009-10/pages.jpg

Låt oss göra jobbet

Du hyr en webmaster helt enkelt. Någon som hjälper dig att skriva nyheter, redigera texter och som ser till att hålla din hemsida uppdaterad. I vår webmaster tjänsten ingår utskick och efterlysningar av nyheter. Du skickar oss en lista på de i din organisation som hanterar nyheter eller som kan tänkas kunna lämna tips – sen gör vi resten.
images/1/images/1/2009-10/admin.jpg

Vi skriver dina nyheter

I tjänsten ingår att vi, i samråd med dig, skriver artiklar. Vi tar ett nyhetstips och gör en bra nyhet av det helt enkelt. I det ingår att vi ringer upp och gör en intervju, om det krävs, sen skriver vi och skickar ett förslag till dig. Ger du klartecken så publicerar vi texten. Vi ligger på, påminner och ser till att din hemsida är aktuell.