Winterkvist

Det mobila kontoret

Sunnanå Utveckling är sällan på sitt kontor i Skellefteå. De ska faktiskt inte vara på sitt kontor i Skellefteå. De ska vara ute och jobba hos sina kunder. 

Därför behöver de vara mobila.Sunnanå Utvecklings åtta medarbetare har datorer och mobiltelefoner som de kan koppla upp sig med sitt högkvarteret i Skellefteå. Där finns alla de filer och de mallar som de kan behöva. 
Uppkoppling
Via en helt vanlig uppkoppling kommer de åt all information de behöver, de kan hämma och lämna och de kan röra sig fritt. Sunnanås Utvecklings säkerhetskopiering sköts även den, var de än befinner sig, automatiskt utan att de behöver vare sig lägga tid på det eller fundera över att det fungerar.

Det är det mobila kontoret.