Winterkvist

2016/2017 års sponsring

Varje år väljer Winterkvist.com ut några projekt som vi engagerar oss i antingen med direkt sponsring eller sponsring som innebär en kombinerad insats av pengar och arbete.

Vi har sedan några år tillbaka valt att engagera oss flera år i rad med samma projekt, ett längre åtagande, och vi har också beslutat att ge lite mer till de projekten.

Våra projekt

För 2016 och 2017 så har vi valt ut:

. Sunnanå SK - pojklag
. Sunnanå SK - flicklag
. Skellefteå AIK - ungdomshockey
. Soo Shim - Taekwondo

. Wikipedia - uppslagsverk på nätet
. Utbildning av barnmorskor i Afghanistan
. Reportrar utan gränser

Några fler åtaganden eller sponsringsinsatser är inte aktuella för detta år.