Winterkvist

Visa nyheter från:
Glad Påsk!
E-postfunktionen återställd
Molnlösningen återställd
Angående vår molnlösning 2
Angående vår molnlösning
Vår molnlösning är nere
Problem med att skicka e-post
Vi söker programmerare
Sunnanås nya grafiska design

Frågor och svar om våra driftsstörningar

2017-03-13 09:57:09

En olycka kommer sällan ensam brukar det ju heta och på kort tid så har vi drabbats av två större driftsstörningar. För att vara tydlig och för att informera dig som kund så har vi sammanställt detta dokument.

E-post

Vad är det som har hänt?

Det som inträffat är att en av våra kunder smittats av malware, ett virus som i sin tur skickat ut spam våra vår e-postserver. Det har lett till att servern svartlistats. Därmed går det inte att skicka e-post som tidigare.

Vad har ni gjort?

Så snart som vi fick veta vad som inträffat så kopplades kunders datorer bort från nätet och vi började plocka bort vår e-postservern från spärrlistorna.  Det gjordes omgående men det innebär inte att funktionen återställs direkt. Anti-spam listor bygger på att omgivande system också uppdaterar och laddar hem de nya listorna. Normalt så ska det ske inom 24-48 timmar men i det här fallet så har det tagit längre tid.

Kan n i inte göra något mer?

Inte i nuläget. Omgivande system ute på nätet måste uppdatera sina system och det kan vi inte påverka.

Däremot så  kommer vi, inför framtiden, försöka att se till att dels se till att en kund inte kan skicka ut spam på det här sättet, dels försöka se till att se om det går att förebygga en spärr.

Våra servrar har antivirusprogram men i det här fallet så var det ett helt nytt datavirus och de mail som skickades ut (spam) innehöll inga virus vilket gjorde att säkerheten i det fallet inte fungerade.

Hur hanterar ni den aktuella kunden?

Även om det som inträffat har ställt det till det för våra andra kunder, och för oss, så kommer vi inte att kasta ut eller straffa vår kund. Det var en olyckshändelse och det kan drabba vem som helst. Datorerna var försedda med antivirusprogram men de upptäckte aldrig detta virus och ett antivirusprogram är tyvärr inte bättre än den senaste uppdateringen.

Vi kommer däremot att se över den totala säkerheten, överväga att skaffa ytterligare system och det kan innebär att vi också kommer att införa någon slags spärr vilket betyder att en kund inte kommer att kunna skicka mer än ett visst antal mail per dygn. Det är ingenting vi vill göra men som vi kanske kommer att se oss tvingade att göra. Vi återkommer om det blir aktuellt.

Återställt

Måndag morgon lades en alternativ lösning upp som fungerar enligt våra tester. Du som kund kan använda lösningen som tidigare. 

Molnlösningen

Vad är det som har hänt?

Under onsdagen så fick vi problem med vår molnlösning. Vi jobbade under hela torsdagen och natten mot fredag för att försöka att återställa funktionen men vi fick det aldrig att fungera så stabilt och pålitligt som vi ville.

Arbetet med att återställa funktionen fortsatte under fredagen, natten mot lördag, hela lördagen och en god bit inpå söndagen.

Vi valde till slut att installera om hela lösningen vilket tekniskt sett är ett mindre komplicerat jobb men tidsmässigt är omfattande på grund av den stora mängd data som ska kopieras. Bara filerna handlar om över 900 GB data.

Återställt

Sedan söndag kväll så fungerar molnlösningen igen.