Winterkvist

En server i Hong Kong

Detta är historien om hur vi byggde, installerade och konfigurerade ett affärssystem åt Orion Life, i Brunei, och som installerades på en server i Hong Kong. Utan att vi lämnade Skellefteå.


Vi har haft Orion Life och Discover Life som kunder i många år och vi har hjälpt med olika nättjänster. Allt från hemsidor, e-post och andra delar. Nu skulle en backupserver byggas och den skulle antingen stå i Singapore, Hong Kong eller Brunei. 
Leverantör
Det första steget var att hitta en lämplig leverantör. Vi valde en mindre leverantör i Hong Kong som hade rätt kompetens, rätt servicegrad och rätt priser. Servern köptes in i Hong Kong, ställdes på plats och sedan tog vi över den från Skellefteå. Via fjärrstyrning byggdes hela systemet upp och togs i drift på mindre än en vecka. Vi lämnade aldrig Skellefteå. Skötte alla kontakter via Skype, e-post och några få gånger via telefon.