Kågeälvens Nedre FVO

Kågeälvens Nedre FVOKågeälvens nedre FvO vill förvalta Kågeälvens bestånd på ett långsiktigt och hållbart sätt.  Älven och dess biflöden ska återställas så att det leder till högsta möjliga produktion utifrån vattendragens ursprungliga förutsättningar. Vi försöker...

Byskeälvens Övre FVO

Byskeälvens Övre FVO En älv som börjar vid utloppet av Kilversjön en mil sydost om Arvidsjaur beläget i hjärtat av Lappland och mynnar ut i Byske 3 mil norr om Skellefteå. Ett fint fiske i norr som bjuder på abborre, gädda, harr, lax och öring. Byskeälven Norra...

Hopp Trots Allt

Hopp Trots AlltHopp Trots Allt är en hemsida där Prostatacancerförbundet i samarbete med GuldGubben i Skellefteå har samlat erfarenheter, tips och råd för de som diagnosticerats med prostatacancer. Budskapet är att det går att leva ett fullvärdigt, bra liv, trots...

LaxSkyddare

LaxSkyddareLaxSkyddare är ett projekt som drivs av Stiftelsen för Östersjölaxen. Ett projekt där du direkt kan bidra till bevarandet av ett långsiktigt stabilt bestånd av vild lax och havsvandrande...

Guldgubben

Prostatacancerföreningen GuldgubbenGuldgubben är den lokala Prostatacancerföreningen i Skellefteå ansluten till Prostatacancerförbundet. Winterkvist.com har uppdaterat designen av föreningens hemsida, den tekniska lösningen och tagit fram en ny grafisk profil och en...